20 de cerbi nobili au fost puși în libertate în Rezervația „Pădurea Domnească”

FOTO: moldsilva.gov.md

După o perioadă de 2 luni de aclimatizare și adaptare într-un volier al Rezervației Naturale „Pădurea Domnească”, 20 de cerbi nobili au fost puși în libertate – 17 femele și 3 masculi. Aceștia au fost aduși de la Întreprinderea Silvică Telenești în scopul repopulări și restabilirii cu cerbi nobili a teritoriului rezervației.

Potrivit directorului general al Agenției „Moldsilva”, Ion Cebanu, astfel se pune accent pe valorificarea resurselor regnului animal, extinderii şi aprofundării cercetărilor în domeniu, studierii rolului speciilor de vânat în ecosistemele naturale şi antropizate.

Mai este planificată repopularea cu cerb nobil a Parcului Național „Orhei” – 10 exemplare și pădurile întreprinderii silvo-cinegetice Strășeni – 10 exemplare, iar din rezervațiile „Codrii” și „Plaiul Fagului” vor fi transmise spre popularea 100 de exemplare de cerb cu pete în pădurile din sudul țării – întreprinderile silvice Răzeni, Cimișlia, Silva-Sud Cahul și Manta-V.

Conceptul de dezvoltare a gospodăriei cinegetice durabile în fondurile de vânătoare gestionate și anume Programul „Cerb” va avea o perioadă de implementare de 2 ani și este avizat de Ministerul Mediului și Academia de Științe a Republicii Moldova.