Ce presupune obținerea unui credit imobiliar. Documentele necesare

Creditul imobiliar este suma de bani pusă la dispoziția unei persoane pentru cumpărarea unei noi locuinţe, modernizarea locuinţei existente (reparaţie capitală, finisare, extindere),
construcţia unei case, procurarea unui teren pentru casă, refinanţarea creditelor/împrumuturilor imobiliare cu destinaţie locativă.

Pentru obținerea acestui tip de credit, sunt necesare următoarele documente:

  1. buletinul de identitate;
  2. certificatul de salariu;
  3. carnetul de muncă;
  4. documente de proprietate la bunurile indicate in cerere;
  5. documente pe imobilul propus in gaj;
  6. documente ce atesta investirea mijloacelor proprii in realizarea proiectului ale solicitantului;
  7. documente specifice destinației creditului;
  8. extrasul din Registrul bunurilor imobile;
  9. contractul și polița de asigurare în favoarea băncii a bunului propus în ipotecă;
  10. raportul privind evaluarea bunurilor propuse in ipoteca ș.a.

Creditele imobiliare acoperă sub 5% din volumul total al creditelor de pe piața internă. Acest tip de credit nu este suficient de popular în Republica Moldova pentru că acesta este foarte scump pe termen lung.