Documente oficiale de proprietate asupra unui teren sau casă

FOTO: bizlaw.md

Bunurile imobile necesită obligatoriu a fi înregistrate, altfel nu este asigurată recunoașterea publică și garanția de a fi ocrotit de către stat.

Înregistrarea dreptului de proprietate necesită următoarele acte:

  1. Documentele ce confirmă naşterea dreptului de proprietate;
  2. Decizia cu privire la formarea bunului imobil sau contract bilateral;
  3. Proiectul de formare a bunului imobil (cu plan geometric);
  4. Bonul ce confirmă achitarea serviciilor;
  5. Actul de identitate al solicitantului;
  6. Fotocopia  actului de identitate al soţului/soţiei (după caz);
  7. Fotocopia certificatului de înregistrare a căsătoriei (după caz);
  8. Actul de identitate al reprezentantului (dacă cererea o depune altcineva decât persoana care solicită înscrierea dreptului său de proprietate);
  9. Actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului;
  10. Acordul scris al titularilor de drepturi (după caz).