Furnizorul de apă solicită protejarea de îngheț a contoarelor

FOTO: acc.md

S.A. „Apă-Canal Chişinău” vine cu un apel către toţii gestionarii fondului locativ, prin care îi îndeamnă pe toţi utilizatorii de apă potabilă să protejeze căminele de apometru (branşamentele) şi subsolurile blocurilor contra îngheţului.

În cazul montării contorului în interiorul casei de locuit, limita răspunderii de exploatare a consumatorului se stabileşte la hotarul de delimitare al reţelelor, iar în cazul amplasării contorului în afara casei – la peretele exte­rior al acestui cămin.

Prin urmare, consumatorii,  de comun acord cu gestionarii fondului locativ din municipiul Chişinău sunt  obligaţi să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea protecţiei,  şi stării de curăţenie a căminului de branşament, a contorului de apă la locul de montaj şi a vanelor ce echipează branşamentul. În contextul în care meteorologii au anunţat îngheţuri pentru acest week-end, dar și pentru săptămână viitoare, S.A. „Apă-Canal Chişinău” sugerează gestionarilor să termoizoleze regulamentar gurile de acces la revizii, reţelele interioare de canalizare şi branşamentele.

Pentru evitarea unor avarii precum şi a unor cheltuieli inutile, S.A. „Apă-Canal Chişinău”  protejează  contoarele de apă rece prin izolarea cu materiale speciale a  branşamentelor  şi a  apometrului, lăsând liber doar cadranul de citire a datelor de  consum de apă. De asemenea, capacul de acces care închide căminul este foarte bine ermetizat. Gestionarii fondului locativ sunt obligaţi să păstreze aceste bunuri, mai ales în condiţiile în care  în următoarele zile se aşteaptă temperaturi scăzute.

În cazul în care aceste măsuri nu vor fi respectate, există posibilitatea de îngheţ, mai ales pe  timp de  noapte, când consumul este mai mic.