LUCRĂRILE PUBLICE, O SOLUȚIE PENTRU PERSOANELE FĂRĂ UN LOC DE MUNCĂ

Lucrările publice (LP) constituie o politică a statului pe piaţa forței de muncă, orientată spre ameliorarea temporară a situaţiei unor persoane dezavantajate, în special a persoanelor din mediul rural, oferindu-le un loc de muncă temporar, o sursă suplimentară de venit pentru bugetul familiei, o șansă de a găsi un loc de muncă permanent precum și a păstrării motivației de a lucra și de a dobândi competențe.

În primele 9 luni ale anului, 1574 șomeri au fost antrenați în activități de lucrări publice, informează ANOFM. Dintre acestea, 404 sunt femei (26%) și 58 sunt persoane cu dizabilități (4%).
Majoritatea șomerilor antrenați în lucrări publice (84%) au fost din mediul rural, efectuând lucrări ce ţin de reparaţie, salubrizare, reabilitarea drumurilor, amenajarea teritoriilor.
Șomerii antrenați în Lucrări Publice beneficiază din bugetul de stat de indemnizaţii lunare în cuantum de 30% din salariul mediu pe economie pentru anul precedent (pentru anul 2017 salariul mediu pe economie a constituit 5697,1 lei), la momentul stabilirii, proporţional cu timpul efectiv lucrat. Pentru anul 2018 mărimea indemnizaţiei lunare constituie 1709,13 lei.
Persoanele care doresc să fie antrenate la lucrările publice din localitate pot să se adreseze la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă în a cărei rază au viza de domiciliu. Datele de contact ale agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă pot fi accesate la adresa electronică: http:www.anofm.md/network/agency.