MUNCIM CA SĂ TRĂIM: Moldovenii cheltuie aproape jumătate din venituri pe mâncare și doar 0,4% pe educație

Potrivit Biroului Național de Statistică, în medie, cheltuielile lunare ale unei persoane din Moldova sunt impărțite după cum urmează:

consum alimentar – 45,0%

întreținerea locuinței 18,2%

îmbrăcăminte și încălțăminte – 10,4%

sănătate – 5,4%

comunicații – 4,4%

transport – 3,8%

dotarea locuinței – 3,7%

învățământ – 0,4%

Structura acestor cheltuieli nu s-a schimbat esențial comparativ cu perioada respectivă a anului precedent. În medie, cheltuielile de consum ale populației din mediul urban au constituit 2746 lei pe o persoană lunar, respectiv cu 652 lei sau de 1,3 ori mai mult față de mediul rural.

În mediul urban, pentru asigurarea consumului de produse alimentare, populația a alocat 42,9% din cheltuielile lunare de consum, iar în rural – 47,1%. Pentru populația urbană a fost înregistrată o pondere mai mare a cheltuielilor pentru: comunicații (4,5% față de 4,2% în mediul rural), transport (3,8% față de 3,7%), hoteluri, restaurante și cafenele (2,5% față de 0,7%) și pentru servicii de agrement (2,4% față de 0,4%). Totodată, pentru populația rurală o pondere mai mare în structură ocupă cheltuielile pentru: întreținerea locuinței (18,4% față de 18,0% în mediul urban), îmbrăcăminte, încălțăminte (10,5% față de 10,2%), sănătate (5,5% față de 5,4%) și dotarea locuinței (3,8% față de 3,6%) (vezi anexa tabelele 5-6).

Cheltuielile medii de consum ale populaţiei în trimestrul II 2018 au fost de 2379 lei pe lună, în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 5,9%. Față de trimestrul I 2018, acestea au crescut cu 2,1%. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) populaţia a cheltuit în medie cu 2,6% mai mult comparativ cu trimestrul II 2017.

În structura cheltuielilor totale de consum ale populației, predomină cheltuielile bănești – 91,2%, celor în natură le revine respectiv 8,8%. În gospodăriile urbane cheltuielile în natură constituie 3,5% din total cheltuieli de consum, de regulă acestea fiind cazurile consumului de produse alimentare primite gratis din afara gospodăriei (rude, ajutor social, etc.), iar în cazul gospodăriilor rurale, 14,1% din cheltuieli reprezintă consumul produselor obținute în mare parte din activitatea individuală agricolă, precum și primite gratis din afara gospodăriei (vezi anexa tabelele 4-6).