Neachitarea impozitului pe avere va fi penalizată pentru fiecare zi de întârziere

FOTO: primaria-navodari.ro

Serviciul Fiscal de Stat anunță că 25 decembrie este termenul limită de achitare a impozitului pe avere. Neachitarea în termen va duce la penalizări per fiecare zi de întârziere.

Potrivit prevederilor Titlului VI1 din Codul fiscal al RM, persoanele fizice, conform datelor reflectate în  registrul bunurilor imobile la situația din 1 noiembrie 2017, au fost înregistrate în calitate de proprietari ai obiectelor impunerii și sunt calificate drept subiecți ai impunerii cu impozitul pe avere.

Baza impozabilă a obiectelor impunerii constituie valoarea estimată a acestor bunuri, apreciată de către organele cadastrale teritoriale, față de care se aplică impozitul pe avere, la cota de 0,8%.

În total, în Republica Moldova sunt înregistrați 2 287 de subiecți ai impunerii cu impozitul de avere, care corespund criteriilor stabilite la situația din 1 noiembrie 2017. Dintre aceștia:

  • 2 075 sau 90,7 % – în raza mun. Chișinău;
  • 67  sau 2,9 % – în raza zonei de Nord a țării;
  • 124 sau 5,5 % – în raza de deservire a DGAF Centru;
  • 21 sau 0,9 % – în raza de deservire a DGAF Sud.

Suma impozitului pe avere, care a fost estimată spre a fi încasată în bugetul de stat constituie cifra de 43 521,4 mii de lei.