Piața Muncii: Peste 100 de mii de moldoveni nu vor să lucreze, iar alți 10 mii sunt descurajați în a-și găsi un loc de muncă în țară

În primul trimestru din 2018, populația economic activă a Republicii Moldova (populația ocupată plus șomerii) a constituit 1172,9 mii persoane, fiind în descreștere cu 2,4% față de trimestrul I 2017, arată datele Biroului Național de Statistică.

Ponderea femeilor (50,4%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a bărbaților (49,6%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca ponderea din mediul  urban: respectiv 52,4% și 47,6%.

Populaţia ocupată a constituit 1124,6 mii persoane, fiind, practic, la nivelul trimestrul I 2017.

În sectorul agricol au activat 331,4 mii persoane (29,5% din totalul persoanelor ocupate), în activitățile non-agricole au fost ocupate 793,3 mii persoane, fiind în descreștere cu 2,7% față de trimestrul I 2017. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 12,9% (în 2017 – 12,8%), iar în construcții 3,2%(în 2017 – 3,8%). Numărul persoanelor ocupate în industrie (144,8 mii) a fost, practic, la nivelul trimestrului respectiv al anului trecut (+0,2%), iar în construcții a constituit 36,5 mii, micșorându-se cu 13,9% față de 2017.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că ponderea salariaților a constituit 68,1% din total (766,1 mii persoane). Marea majoritate a salariaților (92,1%) a fost angajată pe o perioadă nedeterminată de timp.

Din totalul salariaților 5,0% aveau un loc de muncă informal. Salariu „în plic” primesc 5,1% din salariați.

Numărul șomerilor, estimat conform definiției Biroului Internaţional al Muncii a fost de 48,3 mii, fiind în descreștere față de nivelul trimestrului I 2017 (75,8 mii). Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbații – 57,2% din total șomeri şi persoanele din mediul urban – 56,6%. În rândul tinerilor (15-24 ani) rata șomajului a constituit 10,4%, iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea de 7,6%.

Populația inactivă de 15 ani şi peste a constituit 1810,1 mii persoane. Peste 1440,3 mii de persoane nu doresc să lucreze. Din acestea:

  • pensionari – 631,8 mii;
  • persoane care nu doresc să lucreze deoarece învață sau studiază – 246,5 mii;
  • persoane care nu doresc să lucreze pentru un venit deoarece îngrijesc de familie – 193,2  mii;
  • persoane care se află în ţară, dar care nu doresc să lucreze în Moldova deoarece deja au un loc de muncă (permanent sau sezonier) peste hotare sau persoane care planifică să lucreze peste hotare – 207,5  mii;

10,6 mii de persoane sunt descurajate în a-şi mai găsi un loc de muncă în țară.