SĂ MAI VINĂ ȘI EI LA NOI: Guvernul a aprobat mecanismul de dobândire a cetățeniei de către investitorii străini

IMAGINE SIMBOL

Executivul a aprobat astăzi mecanismul de aplicare a Programului de dobândire a cetățeniei moldovenești de către investitorii străini. Documentul cuprinde structura Programului, procesele tehnice și modificările legislative necesare, procedurile și formele de aplicare, cerințele specifice și detaliate, politicile și procedurile formale care trebuie incluse în cadrul normativ, cu stabilirea termenelor concrete de realizare.

„Prin intermediul proiectului dat au fost stabilite cerințele generale și criteriile de eligibilitate a solicitanților la Program, modul și condițiile de verificare a îndeplinirii acestora, inclusiv a bunei reputații economice și financiare, stabilirea numărului exact de acte/documente ce urmează a fi depuse de către solicitanți”, a explicat Chiril Gaburici.

Proiect modifică și completează funcționarea Agenției Servicii Publice, prin crearea Unității de Implementare a Programului privind Dobândirea Cetățeniei prin Investiție. Potrivit inițiatorilor, proiectul nu presupune noi cheltuieli de la buget.