Scade numărul de elevi în instituțiile de învățământ profesional tehnic: Anul acesta sunt cu 5% mai puțini elevi decât în 2017

Foto: Jurnalistan.eu

44,3 mii de elevi frecventează cursurile învățământul profesional tehnic în anul de studii 2018/19 (cu 4,8% mai puțin comparativ cu anul de studii 2017/18), informează Biroul Național de Statistică. Dintre aceștia, 13 mii sunt cursanți ai unor centre de excelenţă, 17,4 mii învață în colegii şi 13,9 mii ‒ în şcoli profesionale. 

În anul de studii 2018/19 reţeaua instituțiilor de învăţământ profesional tehnic cuprinde 89 unităţi, din care 13 centre de excelenţă (inclusiv 1 instituție privată), 34 colegii (inclusiv 5 instituții private) şi 42 şcoli profesionale. Activitatea educativă şi de instruire din învățământul profesional tehnic este asigurată de 4,1 mii cadre didactice.

Învățământul profesional tehnic secundar

La începutul anului de studii 2018/19, în învățământul profesional tehnic secundar erau înscrişi 15,3 mii elevi sau cu 9,7% mai puțin faţă de anul de studii precedent. Distribuţia pe programe de studii arată că 50,7% dintre elevi studiază o meserie (cu durata de studii 2 ani), 40,3% ‒ două meserii conexe (3 ani), 8,5% au manifestat interes pentru învăţământul dual (1-2 ani), iar  0,5% ‒ o meserie (cu durata de studii 1 an). Comparativ cu anul de studii 2017/18, este evidentă descreşterea numărului de elevi la programele de instruire de 2 ani (cu 18,8%), mai puţin la programele de instruire de 3 ani (cu 6,3%), totodată, fiind în creştere (de 2 ori) numărul elevilor în învățământul dual.

Structura pe sexe a elevilor din învăţământul profesional tehnic secundar relevă o pondere mai mare a băieţilor (72,6%) faţă de cea a fetelor (27,4%).