STATISTICI CARE CONTEAZĂ: CÂȘTIGĂM MAI MULT CA ANUL TRECUT, DAR SALARIUL NU REPREZINTĂ NICI JUMĂTATE DIN VENITUL UNUI MOLDOVEAN

Veniturile disponibile ale populației au constituit în medie pe o persoană pe lună 2412 lei  în trimestrul al treilea, informează Biroul Național de Statistică. Acestea au crescut cu 8,5% față de aceeași perioadă a anului precedent, iar față de trimestrul II 2018 sunt mai mari cu 1,6%. În termeni reali (cu ajustarea la indicele prețurilor de consum) veniturile populației au înregistrat o creștere de 5,6%.

Câștigurile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit, 45,1% din veniturile totale disponibile, contribuția acestora fiind în creștere față de trimestrul III 2017 cu 1,5 puncte procentuale (vezi anexa, tabelul 1).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit de asemenea prestațiile sociale în proporție de 25,0% (cu 0,8 puncte procentuale mai puțin față de trimestrul III 2017), precum și veniturile obținute din activitățile pe cont propriu, 12,4% din veniturile populației, inclusiv 6,9% sunt veniturile din activitatea individuală agricolă, iar 5,5% sunt cele din activitatea individuală non-agricolă. O pondere importantă dețin transferurile bănești din afara țârii, contribuția acestora fiind de 13,4% din total venituri.

În funcție de mediul de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 687 lei sau de 1,3 ori mai mari comparativ cu veniturile populaţiei din mediul rural. Sursa principală de venit a populaţiei din mediul urban este activitatea salarială, care reprezintă 59,4% din total venituri şi prestațiile sociale – 21,7% (vezi anexa, tabelul 2).

Pentru gospodăriile din mediul rural, cea mai importantă sursă de venit la fel este activitatea salarială – 30,3% din total venituri, dar contribuția acesteia este cu 29,1 puncte procentuale mai mică decât în mediul urban. Totodată, veniturile obţinute din activitatea individual agricolă au asigurat 13,2% din totalul veniturilor disponibile, față de 0,7% în mediul urban.

Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora fiind de 19,9% faţă de 7,2% în cazul populaţiei din mediul urban. În afară de aceasta, pentru populaţia rurală este caracteristică o pondere mai mare şi a prestaţiilor sociale, contribuţia acestora fiind de 28,3%, comparativ cu 21,7% în mediul urban (vezi anexa, tabelele 2-3).

În structura veniturilor disponibile ale populației predominante sunt veniturile băneşti – 91,8%, iar celor în natură le revine 8,2%. În termeni absoluţi, valoarea veniturilor băneşti a însumat 2215 lei lunar în medie pe o persoană, iar cele în natură – 197 lei (vezi anexa, tabelul 1). Veniturile băneşti constituie 96,9% din veniturile populaţiei din mediul urban, iar în mediul rural ponderea acestora este de 86,6% (vezi anexa, tabelele 2-3).