Ultimele știri din Strășeni

STRĂȘENI: Un polițist a salvat o femeie însărcinată căreia i se făcuse rău pe drum

Alexandru Covali este polițist și se ducea la serviciu în această dimineață. Puțin după ora 7.00, el a fost oprit la intrare în satul Bucovăț, raionul Strășeni, de un bărbat care i-a cerut ajutorul disperat. Omul era împreună cu soția sa, însărcinată. Femeii i...

Raionul Strășeni

Localizare

Raionul Străşeni este situat în centrul Republicii Moldova, la 23 km distanță de capitala țării. Suprafața totală este de 729 km pătrați, iar populația cuprinde 92,4 mii de locuitori, dintre care 22,2 mii fac parte din populația urbană, iar 70,2 mii – populația rurală.

Structura administrativă

Raionul Străşeni are în total 39 de localităţi, inclusiv oraşele Străşeni şi Bucovăţ, şi 37 de sate, structura administrativă fiind formată din 27 de primării.

Istorie

Conform datelor de arhivă, localitatea Străşeni a fost menţionată documentar pentru prima dată ca sat pe 20 martie 1545, când Alexandru Voievod, Domnul Moldovei, oferă mănăstirii Pobrata o jumătate de moşie. Denumirea Străşeni are mai multe origini. Aceasta ar putea proveni de la cuvântul „straşnic”, încă din timpurile Marelui Ştefan, din cauza bătăliilor straşnice. Totodată, Strășeni ar putea proveni de la haiducii din pădure care băgau groaza în boierii, locurile, pe unde aceștia circulau, fiind numite straşnice. O altă tratare a toponimului ar fi cea legată de ocupaţiile tradiţionale ale băştinaşilor. În părţile Străşenilor erau meşteri lemnari, care tocmeau nişte streşini de minune.

Potențial turistic

Cel mai fermecător itinerar turistic, care într-o oarecare măsură defineşte zona de centru a republicii din punct de vedere ecleziastic este complexul monastic Mănăstirea Căpriana, fondat în sec. 15. Muzeul „A. Puşkin” din s. Dolna este la fel o atracție turistică deosebită. Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Ţigăneşti a reînviat de mai multe ori din cenuşă după ce a fost distrusă de tătari, apoi de comunişti. Acum această zonă a devenit un miniparc naţional. Stejarul lui Ştefan cel Mare, cu o vârstă de peste 500 de ani, aflat în Rezervaţia naturală „Codrii” reușește să adune mulți vizitatori.

Economie

În raion sunt înregistraţi în total 980 agenţi economici. Ramurile principale ale economiei sunt agricultura şi industria prelucrătoare. Condiţiile climaterice şi de sol favorizează creşterea cerealelor, porumbului, florii-soarelui, strugurilor, legumelor, fructelor şi altor culturi. Dintre resursele minerale în raion se găseşte: piatră brută, pietriş şi prundiş la cariera din Micăuţi şi nisip pentru construcţie. Aici activează 12 fabrici de procesare a strugurilor, o fabrică avicolă la Bucovăţ. Industria raionului e reprezentată de 17 întreprinderi. Cele mai mari uzine sunt: SA „Maşrut”, SA „CAAN” (utilizează în jur de 25% din potenţial, care este dat în arendă agenţilor economici mai mici), Uzina experimental-mecanică (inclusă în Programul naţional de privatizare).

Infrastructura de transport

Toate localităţile au rute regulate către centrul raional şi capitală. Teritoriul raionului este traversat de calea ferată – mijloc de comunicaţie utilizat pe larg la transportarea mărfurilor de către întreprinderile raionului şi mai cu seamă a orașului Străşeni. Raionul este traversat de drumul naţional Chişinău – Ungheni.

Educație

În raionul Strășeni activează 30 de instituţii de învăţământ preuniversitar, inclusiv: 17 gimnazii, 11 licee, un centru de creație al copiilor și o școală sportivă.

Personalități marcante

Printre personalitățile marcante se numără dramaturgul, publicistul și scriitorul Aureliu Busuioc, născut în satul Codreanca, în 1928; regizorul Valeriu Jereghi, născut în orașul Strășeni, în 1948; artista emerită a Republicii Moldova, Olga Ciolacu, născută în satul Lozova, în 1949; Frații Irina și Anatol Bivol, născuți în satul Cojușna; trei membri ai trupei Zdob și Zdub, Roman Iagupov, Mihai Gancu și Anatol Pugaci au frecventat școala nr 2 din orașul Strășeni; și mulți alții.