UE oferă 1 milion de euro Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru păstrarea patrimoniului cultural

A fost lansat proiectul Twinning „Suport pentru promovarea patrimoniului cultural în Republica Moldova prin păstrarea și protecția acestuia”, finanțat de Uniunea Europeană.

Aproximativ 30 de experți din Italia vor fi implicați în activitățile proiectului, fiind în strânsă cooperare cu experții moldoveni din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și instituțiile conexe.

„Atunci când am preluat conducerea în minister, am constatat că sugestiile legate de patrimoniu și cultură erau mai puțin discutate cu partenerii noștri de dezvoltare. Cultura parcă rămânea undeva în umbră. Sunt fericită că am reușit să atragem partenerii în acest domeniu extrem de important. În Republica Moldova, ca și în alte țări, patrimoniul cultural poate servi și o sursă de finanțare economică durabilă pentru țară, prin dezvoltarea turismului”, a spus Ministrul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Monica Babuc.

În cadrul evenimentului de lansare s-a desfășurat masa rotundă cu genericul „Patrimoniul cultural ca factor-cheie al dezvoltării unei societăți: situația din Republica Moldova”. Analizând mai multe probleme, experții au venit cu inițiative și au propus soluții. Un accent deosebit a fost pus pe promovarea patrimoniului cultural la nivel local.

„Deseori descoperirile arheologice sunt concentrate în muzeele din capitală, dar e important ca și comunitățile locale să dispună de muzee, iar patrimoniul arheologic să fie depozitat în muzeele locale, ceea ce se descoperă pe loc să se ducă la acele muzee”, a accentuat directorul Agenției Naționale de Arheologie, Vlad Vornic.

În acest caz, este important ca primarii să înțeleagă cât mai curând importanța patrimoniului cultural, devenind astfel primii promotori puternici ai acestuia, la nivel local. Luisa De Marco, consilierul rezident de Twinning din Italia a propus crearea unui cadastru care să includă toate datele despre monumentele integrate în patrimoniul cultural.

„Este important să asigurăm accesului facil în format electronic, ca primarii să cunoască unde sunt amplasate siturile arheologice sau monumentele patrimoniului. La fel de important este ca cetățenii tot să aibă acces la acest cadastru”, a propus Luisa De Marco.

O altă problemă identificată este lipsa profesionalismului și concentrarea specialiștilor la centrul țării.

„Ar trebui să avem specialiști și în raioane. Acolo urmează să pregătim foarte mulți tineri. Universtitățile au programe în acest sens dar nu este suficient. Pentru a schimba ceva este nevoie o restructurare a instituțiilor culturale și de a îmbunătăți procesul de pregătire al specialiștilor”, a menționat muzeograful, Varvara Buzilă.

Din spusele fostului viceministru al Educației, Culturii și Cercetării, Gheorghe Postică, cercetătorii sunt și ei vinovați de situația actuală a patrimoniului național.

„Am fost preocupați de problemele academice și nu ne-a interesat problemele patrimoniului propriu-zis. Dacă nu facem parte din procesul savgardării patrimoniului, în 15 ani pierdem totul și nu vom mai avea ce cerceta”, a spus fostul viceministru, Gheorghe Postică.

Implementarea proiectului a demarat în septembrie 2017 și se va încheia în septembrie 2019. Metodele de lucru vor fi bazate pe dialog continuu, abilitarea instituțiilor din Moldova, vizite de studiu, stagii la instituțiile italiene, seminare, ateliere de lucru, traininguri, instruire la locul de muncă și dezvoltarea de proiecte-pilot.